• evaluare_de_risc_la securitatea_fizica_2

 • evaluare_de_risc_la_securitatea_fizica_1

EVALUAREA RISC SECURITATE FIZICA

Evaluarea de risc la securitatea fizica este conditia strict necesara pentru depunerea spre avizare a planului de paza al unei unitati.

Acesta constituie o etapa preliminara, obligatorie, care precede suita de activitati care conduc la implementarea solutiilor de securitate.

Procesul de evaluare a riscului cuprinde, in principal, urmatoarele faze:

 1. stabilirea contextului
  Evaluare Risc Securitate Fizica

  Evaluare Risc Securitate Fizica

 2. identificarea riscului
 3. analiza riscului
 4. estimarea riscului
 5. tratarea riscului

 Orice activitate de paza care nu se va fundamenta pe o astfel de analiza de risc este ilegala si se sanctioneaza (conform HG 301/2012) cu amenda de pana la 50.000 RON. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre politisti, jandarmi precum si de catre primari sau imputerniciti legali ai acestora.

 Cerere Oferta

Putem colabora foarte simplu, mai jos am simplificat procesul de colaborare in cateva etape:

- stabilirea unei intalniri intre administratorul societatii si evaluatorul de risc, de regula, la sediul societatii evaluate;

- semnarea contractului, de catre ambele parti, si a angajamentul de confidentialitate, de catre evaluatorul de risc;

- stabilirea, de comun acord, a unui grafic de desfasurare a activitatii de evaluare de risc la  securitatea fizica a obiectivului;

- stabilirea documentelor necesare evaluatorului de risc pentru intocmirea raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica, pe care administratorul societatii sa le puna la dispozitia acestuia;

- efectuarea recunoasterilor obiectivului, de catre evaluator, in prezenta unei persoane care are acces la toate datele societatii si in toate spatiile acesteia si primirea documentelor solicitate;

- intocmirea de catre evaluator a documentatiei de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica pentru obiectivul care face obiectul contractului;

- stabilirea unei intalniri intre administratorul societatii si evaluatorul de risc pentru prezentarea formei finale a documentatiei de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica a obiectivului;

- semnarea, de catre administratorul societatii, a raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica, privind luarea la cunostinta si insusirea recomandarilor facute de catre evaluatorul de risc si a termenelor acestora;

- predarea documentatiei de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica si intocmirea documentelor privind plata serviciului prestat.

 

                                                                  PUTEM COLABORA FOARTE SIMPLU

Cum poti beneficia de Serviciile de Evaluare Risc la Securitatea Fizica

Documentatia pentru servicul „Evaluare risc securitate fizica”cuprinde:

- raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica.

- grila de evaluare, specifica obiectului de activitate.

- documentele suport.

 Tariful pentru serviciul „Evaluare risc securitate fizica” este stabilit prin negocierea directa si difera de la un obiectiv la altul, in functie de urmatoarele elemente:

evaluare_risc_securitate_fizica_pret

Raportul Cost-Valoare pentru Serviciul Evaluare Risc Securitate Fizica

 

- obiectul de activitate al societatii;

- suprafata totala si suprafata construita;

- numarul de angajati;

- valoarea aproximativa a bunurilor de protejat;

- zona de dispunere a obiectivului;

- masurile de securitate implementate;

- numarul punctelor de lucru/obiectivelor.

 

 

Un tarif mic nu inseamna intotdeauna un castig, chiar va poate produce pierderi din urmatoarele motive:

- experienta limitata a evaluatorului de risc, la o anumita categorie de societati;

- raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica sumar, cu riscul anularii acestuia de catre politie;

- masuri de securitate fizica recomandate pentru implementare cu costuri mari si neargumentate;

- tratarea superficiala a vulnerabilitatilor si amenintarilor la adresa societatii dumneavoastra

Cerere Oferta

paza_securitate_informatii_utile

 

INFORMATII UTILE

 

 

Este obligatorie analiza de risc la securitatea fizica?

Adoptarea masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor prevazute de lege se realizeaza pe baza unei analize de risc la securitate fizica. – H.G. 301/2012, Anexă, art.2, alin.(1).

 

In ce situatii aveti nevoie de o evaluare de risc la securitatea fizica?

 • tipul societatii dumneavoastra intra sub incidenta Legii nr. 333/2003, Cap.I, art.2, alin(1);
 • aveti sau urmeaza sa intocmiti un Plan de paza, iar acesta trebuie avizat de structura de politie pe a carei raza va desfasurati activitatea (sectie, municipiu, sector);
 • aveti sau urmeaza sa intocmiti un Proiect al sistemului de alarmare impotriva efractiei, iar acesta trebuie avizat de structura de politie pe a carei raza va desfasurati activitatea (judet);
 • evaluarea de risc la securitatea fizica determina amenintarile si vulnerabilitatile afacerii dumneavoastra si optimizeaza dispozitivul de paza si sistemul tehnic de securitate;
 • fiecare eveniment/incident de securitate produs in cadrul socitatii dumneavoastra poate provoca pierderi umane si/sau materiale cu consecinte, uneori, grave;
 • o afacere este permanent expusa concurentei si infractorilor; de concurenta va ocupati dumneavoastra, impotriva infractorilor va consiliaza evaluatorul;
 • recomandarile unui evaluator de risc la securitatea fizica, deja implementate, previn si reduc semnificativ riscurile;
 • masurile implementate, in urma evaluarii de risc la securitatea fizica, descurajeaza potentialii infractori, chiar si numai prin prezenta lor fizica (grilaje, folii antiefractie, sistem de avertizare sonora si optica etc.).

 

Cand se efectueaza analiza de risc la securitatea fizica?

Analiza de risc se efectueaza inaintea instituirii masurilor de securitate si se revizuieste in una dintre urmatoarele situatii:

 • cel putin o data la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii;
 • in cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectiva;
 • in cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, functionale sau a obiectului de activitate al unitatii. Instructiunea nr.9 a MAI/2013,art.4, alin.(4).

 

Legislatia completa care sta la baza evaluarii de risc la securitatea fizica o puteti consulta aici:

 

 

 

contacteaza specialist                                                                                Cerere Oferta

Elnet Security

Contact:

Phone: 0737 466 335
Email: evaluare.risc@elnetsecurity.ro